Foto: Shutterstock

Alla ska få möjligheten att leva ett värdigt liv

Nyhet Publicerad

Efter Amnestys rapport ”A cold welcome to Sweden” där Sverige får skarp kritik vill vi lyfta frågan om Mänskliga rättigheter. Det finns idag en stor andel människor som lever i hemlöshet och utanförskap i Sverige och även här i vår stad.

Tak över huvudet, att få värma sig, duscha och tvätta sina kläder, tillgång till en toalett och en dörr att stänga om sig anser vi ska vara en mänsklig rättighet för alla som befinner sig i Sverige. Att tillgodose människors grundläggande behov borde vara en självklarhet. Så länge människor inte har ordnat plats för övernattning kommer de söka efter sovplatser i det offentliga rummet, med höga samhälleliga kostnader, ökad sjukdomsrisk och stor utsatthet som följd.

I vårt välfärdssamhälle kan det vara svårt att föreställa sig hur livet kan vara när ingenting är givet. Att ta sig ur en utsatt situation handlar väldigt lite om att en människa ska ”skärpa sig”. Vi behöver människor som ser och bekräftar oss. Utan ett starkt samhällsskydd, eller stöd i nära relationer, är möjligheterna till förändring väldigt liten.

Utifrån ett samhälle som vi ser blir allt hårdare, med ett ökat utanförskap, bildades Pitemissionen 2016, som är ett diakonalt gemensamt arbete för Piteås församlingar/kyrkor. Pitemissionens vision är: En stad där alla får möjligheten att leva ett värdigt liv. Pitemissionen vill bland annat stärka och hjälpa människor som lever i hemlöshet att återfå tron på sin egen förmåga att förändra sitt liv.

Kyrkorna har, i samverkan med andra samhällsaktörer, sedan hösten 2015 jobbat aktivt med att hitta sätt att göra livet lättare för människor som lever i hemlöshet, vilket har lett till:

  • Julen 2015 hyrdes stuga på Storstrand för EU-migranter.
  • Februari 2016 gjordes försök att öppna härbärge i Blomska gården som tyvärr stoppades på grund av bygglov.
  • Februari 2017 – maj 2017 härbärge i Blomska gården.
  • December 2017- mars 2018 härbärge i Strömgården.

Alla dessa insatser har varit bra, men de skapar ingen förändring på sikt, vilket är Pitemissionens önskan. Vi behöver nu hitta en långsiktig och hållbar lösning för människor att ta sig ur hemlöshet. Ett härbärge kan vara en akut första insats där människors basbehov av mat, vila och trygghet tillgodoses. Härbärget måste sedan kompletteras med verksamhet som leder bort från hemlöshet, som motiverar människor till en förändrad livssituation.

Just nu pågår arbete med att ordna mötesplatser några dagar i veckan. Planen är bland annat att erbjuda frukost, gemenskapsmåltid, läkarkontakt för råd och stöd, samt dusch- och tvättmöjligheter.

Kyrkorna vill också lyfta fram våra gemensamma möjligheter att stötta och bidra i detta förändringsarbete. Hela samhällets insatser är viktigt både i det akuta och i det långsiktiga arbetet. Tillsammans får vi bära tron och hoppet om att en förändring är möjlig. Låt oss se verkligheten som den är och börja här och nu!

Karin Lundberg, diakon i Piteå församling
Linda Jele, diakon i Piteå församling
Tommy Caesar, projektledare i Piteå församling