Foto: Johannes Frandsen/IKON

Nya restriktioner från 23 december

Nyhet Publicerad Ändrad

Med anledning av nya direktiv från Folkhälsomyndigheten från och med 23 december. Piteå församling fortsätter anpassa verksamheten efter pandemins utveckling.

2021-12-22

Fler nya åtgärder vidtas 23 december

Piteå församling är mån om alla deltagare och genomför omgående olika lösningar.

För offentliga sammanhang med 21-500 deltagare fastställer Folkhälsomyndigheten följande:

Utan vaccinationsbevis gäller följande:
•    Alla deltagare ska ha anvisad sittplats.
•    Avstånd till andra sällskap ska vara minst 1 meter i alla riktningar.
•    Sällskap ska vara max 8 personer.

Vad innebär detta lokalt i Piteå församling?
Det innebär att varannan bänkrad (stolsrad) spärras av i kyrkorna.

Piteå kyrka och Öjeby kyrka
För Piteå kyrka och Öjeby kyrka innebär detta ingen större skillnad.
I dessa kyrkor kan församlingen fortfarande ta in cirka 100 personer.

För församlingens andra mindre kyrkor, kapell och lokaler gäller samma riktlinjer och att varannan bänk avspärras. Vid varje gudstjänst kommer bedömning att göras om hur många besökare som kan gå in, utan att det blir trångt.

Verksamhet
Planerad verksamhet fortsätter som vanligt under förutsättning att restriktionerna kan följas. 

Läs mer: Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer

2021-11-30

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL KYRKAN

Vi är måna om att alla ska ha möjlighet att delta i gudstjänst,
tända ett ljus i stillhet eller ta avsked av någon nära.

Svenska kyrkans församlingar i Piteå kommun har med respekt för de nya direktiven fattat ett gemensamt beslut att införa en maxgräns på 100 besökare. 
Gränsen gäller vid gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och konserter.

Beslutet är fattat utifrån förutsättningar vad gäller utrymme i lokaler och kyrkor samt konsekvenserna av att hantera vaccinationspass.

För att minska riskerna för smittspridning vid gudstjänster eller andra verksamheter vill vi än en gång påminna om att:

  • Hålla avstånd, särskilt vid in- och utgång.
  • Stanna hemma om du har symptom.
  • Vara noga med handhygien.

Har du frågor gällande uthyrning av Piteå församlings lokaler kan du vända dig till församlingsexpeditionen:
Tel: 0911-27 40 80
E-post: pitea.forsamling@svenskakyrkan.se
Läs mer: Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer