180 000 bin flyttar in

Nyhet Publicerad Ändrad

Med en nybildad blomsteräng i centrala stan hoppas Piteå församling, BeeAtWork och Hushållningssällskapet bidra till den biologiska mångfalden i närmiljön.

Biologisk mångfald

Området mellan Källbogatan och Sundsgatan förvandlas sakta till en blomsteräng, totalt rör det sig om cirka 6 000-7 000 kvadratmeter. Tre bikupor är på plats och fröblandningen såddes i början av juni.

Piteå församling vill tillsammans med BeeAtWork i Norrfjärden och Hushållningssällskapet i Öjebyn uppmärksamma den biologiska mångfalden och pollinatörernas betydelse. Hela naturen vilar på biologisk mångfald, eftersom arter står i nära koppling till varandra.

Fröblandningen
Fröblandningen som såtts in på området är sammansatt av Hushållningssällskapet.
Den innehåller ettåriga örter och baljväxter som blommar nuvarande år, och den kommer att ge pollen och nektar till humlor och bin. Största delen av innehållet i fröblandningen överlever inte vintern.

Tre bikupor
Under sommaren rör sig troligtvis cirka 60 000 bin på området. På området Källbogatan-Sundsgatan har tre bikupor placerats ut, vilket gör att man kan prata om cirka 180 000 bin. Bikuporna kommer från BeeAtWork i Norrfjärden.

Att tänka på när man rör sig på området

  • Bina är snälla, men arbetar helst ostört. Gå inte för nära kuporna!
    Vid frågor, ring: 0911-27 40 00.
  • The bees are kind if they are allowed to work undisturbed. Do not get too close to the hives!
    If trouble, please call +46911-27 40 00.