Foto: Magnus Aronson/IKON

Info för förälder

Till dig som är förälder och har funderingar om konfirmation i Svenska kyrkan.

  • Kanske minns du din egen konfirmationstid som en tråkig och relativt intetsägande tid. 
  • Kanske valde du inte själv om du ville bli konfirmerad.
  • Kanske har du erfarenheter som gör att du är tveksam till att ditt barn ska konfirmeras.

Låt oss säga: Tiderna förändras och så också konfirmationstiden!

Tid för upplevelse 

Konfirmationstiden ser vi som en tid för reflektion och upplevelse. Vi tror att kyrkans tro kan gestaltas på många sätt, för alla våra sinnen. Det är en tid då unga människor får ”prova på” ett kristet liv och ifrågasätta värderingar och synsätt som hör ihop med kristen tro. På olika sätt, texter, bilder, musik, eget skapande, fysisk aktivitet, upplevelsevandringar, andakter, gudstjänster osv, söker vi kontaktpunkter mellan konfirmandens egna frågor och kyrkans tro. En del i upplevelsen är förstås läger med allt vad det innebär. Sommarlägret är just nu förlagt till trakten av Göteborg. Du som minns konfirmationen som tråkig undervisning via envägskommunikation skulle inte känna igen dig…  

Konfirmation och dop 

Ordet konfirmera betyder bekräfta, och det som bekräftas är dopet. Man måste alltså vara döpt för att konfirmeras. Är ditt barn inte döpt kommer frågan om dop upp. Många ungdomar döps under sin konfirmandtid. Hur det går till kan variera – bland är hela lägret närvarande, ibland sker dopet i enskildhet. Rådgör med konfirmationsprästen!
Med dopet följer medlemskap i Svenska kyrkan. 

Många ledare 

Under konfirmandtiden kommer konfirmanden att möta många ledare. En hel del är anställda - präster, musiker, diakoner, pedagoger, m fl. De flesta är dock unga ledare som konfirmerats för något eller några år sedan och valt att fortsätta i kyrkans sammanhang via ledarutbildning mm. Det är viktigt för oss att vara många ledare eftersom det ökar möjligheten att varje konfirmand hittar någon ledare att ”ty sig till” och bygga relation med. Ju fler vi är desto större är också chansen att miljön blir sådan att alla får utrymme.

Det finns flera olika alternativ

Vinter- eller sommarkonfirmation

Vinterkonfirmation då vi träffas regelbundet större delen på hemmaplan. Sommarkonfirmation som vi till större delen tillbringar på läger.

Konfirmander i behov av särskilt stöd

Det finns även ett alternativ för ungdomar med särskilda behov.

Teckenspråkskonfirmation

För dig som använder svenskt teckenspråk, tecken som stöd och/eller tekniska hjälpmedel.