Foto: Magnus Aronson/IKON

Info för förälder

Till dig som är förälder och har funderingar om konfirmation i Svenska kyrkan.

Tid för upplevelse 

Konfirmationstiden ser vi som en tid för reflektion och upplevelse. Kyrkans tro kan gestaltas på många sätt, för alla våra sinnen. Genom texter, bilder, musik, eget skapande, fysisk aktivitet, upplevelsevandringar, andakter, gudstjänster osv, söker vi kontaktpunkter mellan konfirmandens egna frågor och kyrkans tro. Det är en tid då vi tillsammans får provtänka och ifrågasätta. Vi väcker tankar och frågor som ni gärna kan samtala vidare om hemma. En del i upplevelsen är förstås läger med allt vad det innebär. Lägeralternativen just nu bär av mot Kärsögården, utanför Stockholm, och Hållandsgården, i Åre.  

Konfirmation och dop 

Ordet konfirmera betyder bekräfta, och det som bekräftas är dopet. Man måste alltså vara döpt för att konfirmeras och många ungdomar döps under sin konfirmandtid. Är din ungdom inte döpt kommer konfirmationsprästen att ta kontakt med er och tillsammans bestämmer ni hur det ska gå till. Det finns olika sätt att gå till väga - ibland är hela lägret närvarande, ibland sker dopet i enskildhet. Huvudsaken är att konfirmanden ska känna sig bekväm.

Med dopet följer medlemskap i Svenska kyrkan. 

Många ledare 

Under konfirmandtiden kommer konfirmanden att möta många ledare. En hel del är anställda - präster, musiker, diakoner, pedagoger, m fl. De flesta är unga ledare som konfirmerats för något eller några år sedan och valt att fortsätta i kyrkans sammanhang via ledarutbildning mm. Det är viktigt för oss att vara många ledare eftersom det ökar möjligheten att varje konfirmand hittar någon ledare att ”ty sig till” och bygga relation med. Ju fler vi är desto större är också chansen att miljön blir sådan att alla får utrymme.

Det finns flera olika alternativ

Konfirmation med resa och läger

Våra två lägeralternativ har träffar ca 1 söndag/månad, en övernattning höstlovet, ett helgläger i januari/februari och fem-dagarresa under Kristihimmelsfärdsveckan. 

Konfirmation utan resa och hemmaläger

Vårat konfirmationsalternativ utan resa och läger träffas ca 1 söndag/månad och under Kristihimmelsfärdsveckan träffas man fyra heldagar på hemmaplan. (Ingen övernattning)

Konfirmander i behov av särskilt stöd

Varannat år finns även ett alternativ för ungdomar med särskilda behov. Kontaktperson är Peter Werner.

Teckenspråkskonfirmation

För dig som använder svenskt teckenspråk, tecken som stöd och/eller tekniska hjälpmedel. Kontaktperson är Anna Yttergren.