Perstorps kyrkogård

Perstorps Östra tillkom 1914 och t o m 1966 benämndes Nya kyrkogården och ligger ca 600 m öster om kyrkan.
Perstorps Gamla är från medeltiden.
Perstorps Västra tillkom 1966 och ligger i anslutning till den gamla liksom Hoppets kyrkogård med minneslund och skogskyrkogård som tillkom 1974.
2006 invigdes den senaste enheten, askgravplatsen.