Oderljunga kyrkogård

1100-1200 uppfördes den gamla kyrkan och kyrkogården anlades med kvarter A-B-C-D.

1854 stod nuvarande kyrka klar och är uppförd på samma plats som den gamla kyrkan.

1892 utökades kyrkogården första gången. Området som kom till var den del som gravkapellet står på idag och marken nedanför slänten runt kyrkan kvarter B-C-D.

1915 behövdes fler gravplatser. Den utökningen var åt väster och går fram till den stora gången mot minneslunden, kvarter B-C utökades.

1946 var nästa utökning av kyrkogården då området längs Oderljunga skola anlades och fick beteckningarna kvarter E-F.

1952 uppfördes gravkapellet.

1971 anlades den senaste utvidgningen med kvarter A-B-C-D-E, de kvarteren döptes om början av 2000 till K-L-M-N-O för att inte förväxlas med de gamla kvarteren. Minneslunden anlades vid samma tidpunkt.

1985 anlades urnlunden vid gravkapellet.

2016 fick minneslunden 4 st granitblock uppsatta för montering av namnbrickor på dem som är begravda i minneslunden. Även två rabatter i granit monterades för att sätta snittblommor och gravljus. Gatstensgången lades om, en gång runt minneslunden anlades, belysning monterades mellan granitblocken, och nya växter planterades.

Det som återstår nu är att komplettera med fler växter under träden.