Perstorps kyrkoråd

Här är kyrkorådets 9 ledamöter och 8 ersättare.

 

Kyrkofullmäktiges beslut: Antalet ledamöter i kyrkorådet fastställs till åtta. (förutom kyrkoherde som är självskriven ledamot.) Antalet ersättare i kyrkorådet fastställs till åtta. Till ledamöter respektive ersättare i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021 väljs följande:

Ledamöter:
Ingegärd Lundahl, ordförande
Helene Norrback, vice ordförande
Kerstin Andersson
Mary Andersson
Bengt Jarring
Ulla-Britt Nilsson
Boel Rosdahl
Emil Strand
Ulla-Britt Bengtsson, kyrkoherde

Ersättare för dessa:
Kerstin Gustafsson Andersson
Lars Holmström
Karin Johansson
Linda Jönsson
Gunnar Lundahl
Bo Lundén
Lotta Lundström
Ellinor Silwer