Kyrkogårdar och Begravningsverksamhet

Stenar upplagda i form av ett hjärta framför en krans på en grav.

Kyrkogårdsärenden

Här hittar du kontaktuppgifter för kyrkogårdsärenden

Ansvar
Ansvaret för begravningsverksamheten ligger på församlingen som har att följa det som anges i begravningslagen.
Länsstyrelsen är i första hand en tillsynsmyndighet och utser begravningsombud i regionen. 
Kyrkorådet har ansvaret men kan delegera ärenden till kyrkogårdsutskott
och personal. Utöver lag styrs verksamheten via reglementen, instruktioner och anvisningar som fastställts av fullmäktige och kyrkoråd.
 
Inriktningsmål
• att erbjuda olika alternativ för gravplatser för att tillfredsställa önskemål utifrån olika religiösa och kulturella intressen och bakgrunder.
• att lägga vikt vid goda kontakter mellan vår personal och allmänheten som dels kommer som sörjande, dels som allmänna kyrkogårdsbesökare.
• att erbjuda besökande en miljö lämplig för stillhet, eftertänksamhet och andakt.
• att medverka till att hålla ner kostnaderna för begravningar och gravplatser.
• att utforma en miljövänlig kyrkogårdsskötsel.