Kontaktuppgifter

Här hittar du adresser och andra uppgifter som kan vara bra att ha.

Besöksadress:

Oderljungavägen 36, 28433 PERSTORP

Postadress:

Perstorps församling
Box 42
284 21 PERSTORP

Telefon: 0435-349 60
E-post: perstorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Fakturor:

Mailas till: perstorp.fakturor@svenskakyrkan.se

Stenar upplagda i form av ett hjärta framför en krans på en grav.

Kyrkogårdsärenden

Här hittar du kontaktuppgifter för kyrkogårdsärenden

Swish: ett komplement till kontanta betalningar

Församlingen erbjuder att kunna ge kollekt eller gåva via din smarta mobiltelefon genom appen ”Swish”.