Hoppets kapell

Hoppets kapell är beläget bakom församlingshemmet i Perstorp. Denna röda träbyggnad ritades av landskapsarkitekten, professor Per Friberg och invigdes 1978. Inredningen är av trä och typisk för denna Bjärred-Alnarp-arkitekt.

Kapellet har en ljus atmosfär med ljusinsläpp via lanternin vid taket . Kapellet har en flexibel möblering.

Kapellet kom till då församlingen hade behov av en bårhusdel och ett komplement till kyrkan för gudstjänster och förrättningar. Samtidig fanns behovet av en lokal för gudstjänstfirande av annan trosbekännelse.

Här i kapellet kan man lätt flytta undan de kristna symbolerna