Diakoni

Här kan du läsa mer om vårt diakonala arbete och vår diakoniexpedition

DIAKONI - vad är det?

Diakoni innebär medmänsklig omsorg, att bry sig om sin nästa i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i handling! Alla drabbas någon gång i livet av motgång och då är det skönt att någon ser mig, pratar med mig och på andra sätt visar sin omtanke.  

Diakoniexpedition

Sedan 2020 driver vi diakonin i församlingen i form av en diakoniexpedition. Det var helt enkelt läge att stanna upp och titta på vår diakonala verksamhet som den såg ut. Var den verkligen anpassad efter de behov som fanns i Perstorp? Vi kom fram till att vi var tvungna att starta om och att vi måste möta människorna som kom på ett annat sett. Vi ville hinna möta alla och att ha möjlighet att se varje individ. Det måste ske möten inte ”icke möten”. Vi valde också att tänka att hela vårt arbete i församlingen skulle vara mer diakonalt på alla nivåer.

Varje måndag så har vi öppet 12:30 – 14.30. Vi bjuder på fika och det finns plats för samtal samt att få en matkasse med basvaror. Utifrån de behov som uppkommer i samtalet med oss anställda så ser vi hur vi kan finnas där för varje individ. Kanske behöver man hjälp med ex. fondansökningar, boka in ett enskilt samtal, vara med i någon av våra många gruppverksamheter. Eller att bara få dricka kaffe och att ha någon att prata med en stund. Det viktigaste är att man känner sig sedd och välkommen.

Den senaste tiden har det ställt extra krav på verksamheten att vara tillgänglig trots rådande pandemi. Vi har gjort vad vi kan och vi tänker så snabbt vi kan flytta ut verksamheten i vårt tält så att fler kan få ta del av den. Under veckorna så finns vi anställda också ibland ute på byn tillgängliga för samtal, svara på frågor eller ibland som medvandrare i vardagen.

Genom ett samarbete med Sensus studieförbund kan vi nu också erbjuda tolkning på arabiska när man besöker diakoniexpeditionen. Samt enskilda samtal för hjälp med migrationsfrågor och andra ärenden.

Några av våra senaste projekt knutna till diakoniexpeditionen är att vi startar upp en kvinnogrupp på måndagar också denna tillsammans med Sensus. Samt en vandringsgrupp som kommer att gå i Perstorps närområde för att hitta kraft i naturen.

Enskilda samtal

I Perstorps församling erbjuder vi enskilda samtal. Det finns möjlighet att boka in sig för att träffa någon av oss anställda för ett samtal. Kanske behöver man bara ”prata av sig” kanske brottas man med något svårt. Någon väljer att komma regelbundet i samtal under en längre tid för en annan är det ett samtal som önskas.
Det finns inga bestämda mallar för hur ett samtal kan se ut. Vi finns här och vi lyssnar. Vi har tystnadsplikt och sekretess och vi för inga journaler eller dokumentation. Vi finns på telefon, digitalt eller i ett personligt möte.