Diakoni

 DIAKONI - vad är det?

Diakoni innebär medmänsklig omsorg, att bry sig om sin nästa i livets olika situationer. Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i handling!Alla drabbas någon gång i livet av motgång och då är det skönt att någon ser mig, pratar med mig och på andra sätt visar sin omtanke.      

Diakonin i vår församling bedrivs i form av hembesök, samtalsgrupper för sörjande, caféer, enskilda samtal, besöksgrupp, soppluncher, föräldra-barn grupper,mm

Tag gärna kontakt med oss!