Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Begravningskaffe

Vi hjälper dig gärna om du vill ha ditt begravningskaffe i någon av våra lokaler. Ring gärna för att få information: 349 60.


Bårtäcke

Det finns möjlighet att täcka kistan med ett bårtäcke i kyrkan. Då läggs det ingen blomstergrupp på den. Bårtäcken får användas utan extra kostnad för församlingsbor.


Borgerlig begravning

Av respekt för den avlidne hänvisas till borgerlig begravning. Borgerliga begravningar sker i Hoppets kapell. Vem som är borgerlig begravningsförrättare får du veta hos kommunen eller på pastorsexpeditionen.


Om den avlidne ej tillhör Svenska kyrkan

Om den avlidne tillhörde annat kristet samfund kan man mot avgift få ha en begravningsgudstjänst med egen pastor/präst.


Att leva vidare

En söndag i nära anslutning till dödsfallet får sörjande möjlighet att gå i söndagens gudstjänst där vi ber för dem som avlidit och för dem som sörjer.
I Perstorps församling kan vi erbjuda "Att leva vidare grupp".
Vi inbjuder nära anhöriga, maka/make till samtal. Sorgegruppen träffas sex gånger under en termin och följer ett bestämt sorgegruppsmaterial.
Efter de sex träffarna upplöses gruppen.


Tacksägelse

Vid ett tillfälle som de sörjande och församlingen kommer överens om äger själaringningen rum. De sörjande har möjlighet att komma till kyrkan, tända ljus och lyssna till när kyrkklockorna ringer själaringning för den avlidne.


Själavårdsringning

I Perstorps församling har vi fasta tider för begravningsgudstjänsten: onsdagar och fredagar kl 11.00 och kl 14.00. Förutom Perstorps och Oderljunga kyrkor används också Hoppets kapell.


Begravningsdagar

Den präst som ska hålla begravningsgudstjänsten kontaktar de anhöriga för samtal om denna och går igenom önskemål och förväntningar inför begravningen.
Vill man ha begravningsgudstjänst i annan församling än den där den avlidne var skriven, bekostas detta av hemförsamlingen.


Inför begravningen kontaktas anhöriga

Vanligast är att begravningsbyrån kontaktar församlingsexpeditionen för att avtala om tid, plats, präst och musiker. Men anhöriga kan också ringa direkt till församlingsexpeditionen.
 

Att ordna en begravning

Ett råd är att ha inte för bråttom! Vänta gärna ett par dagar med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Ju mer aktiv del i planeringen man orkar ta desto bättre.

Ett avsked

Begravningsgudstjänsten är också en avskedsgudstjänst i vilken vi bär fram minnen av och känslor kring den avlidne. Sång och musik av olika slag får spegla det vi bär på inom oss och vill uttrycka.
Gudstjänsten vill hjälpa de sörjande att ta avsked och lämna över den döde i Guds hand.


Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning

En begravning i Svenska kyrkan är en ljus, kristen gudstjänst som genomsyras av det hopp om liv och seger som kyrkans  tro bygger på. Detta hopp och Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus är gudstjänstens röda tråd.
 
Alla som tillhör Svenska kyrkan har självklar rätt att få begravas enligt Svenska kyrkans ordning.
 

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Att planera en begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Man som sitter och tittar ut över vattnet.

Önskemål om min begravning

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon.

Stenar upplagda i form av ett hjärta framför en krans på en grav.

Kyrkogårdsärenden

Här hittar du kontaktuppgifter för kyrkogårdsärenden