Bikupor på Kvastekulla

Vi gillar våra vilda trädgårdsmästare

Nu har vi bikupor på plats på Kvastekulla griftegård!

Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare.

Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.

Stötta Trägdårdsresans Bifond > Bifonden
Naturskyddsföreningen  > läs mer om hur vi räddar bina 

Bifonden

Stöd gärna Bifonden!