Vi sparar på elen

Belysningen på Kvastekulla griftegård släcks nattetid, och Jonsereds kyrka stängs under en period över årsskiftet.

Just nu är energisituationen kraftigt ansträngd, men vi kan förbättra situationen och hjälpa varandra genom att minska vår elanvändning. Valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon, och varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela. 

Denna vinter befaras en energikris i Sverige. Samtidigt finns det beräkningar att om man i hela Sverige skulle sänka elförbrukningen med bara 10% så skulle elpriset bli betydligt lägre för alla. Partille pastorat ser nu över sin egen elförbrukning och vill bidra till en mer hållbar utveckling.

På Kvastekulla griftegård släcks nu belysningen nattetid, mellan kl.23-06. 

Som ytterligare en del i denna process kommer Partille församling att stänga Jonsereds kyrka under sex veckor direkt efter julottan den 26 december fram till kyndelsmässosöndagen den 5 februari 2023. Samtidigt så har församlingen för avsikt att släcka utebelysningen av kyrkan som också förbrukar mycket ström. Jonsereds kyrka är den största kyrkan i pastoratet och det går stora summor åt att värma upp den.

Ralf Peters, präst i Partille församling sticker inte under stolen med att beslutet också har en ekonomisk dimension.
- Vår budget påverkas självklart av stigande uppvärmningskostnader, säger Ralf. Gudstjänster, dop och vigslar hänvisas till de fem andra kyrkorna i pastoratet under den tiden. Konserter, som det brukar finnas många av i Jonsereds kyrka, var ändå inte inplanerade under den tiden.

Man är nu inne i en process att prata med experter på området hur mycket man kan sänka temperaturen så att inventarierna inte tar någon skada.
- Vi måste vara väldigt varsamma med vår fina Schiörlinorgel så att en högre luftfuktighet inte skadar den. Men självklart vill vi ta vårt ansvar, säger Ralf och hänvisar till Svensk kyrkans beslut att vara klimatneutral till 2030.

- Vi ser sedan fram emot en öppning igen på Kyndelsmässodagen med en festlig gudstjänst. Detta kommer att bli extra roligt, säger Ralf Peters, präst i Partille församling. Foto: Johanna Asplund