Gudstjänst

Vi följer folkhälsomyndighetens allmänna råd

Stanna hemma om du har förkylningssymtom. 
Visa omsorg - håll avstånd. Följ anvisningar om sittplatser.