Vad är EFS?

Det finns många olika föreningar inom Svenska kyrkan. I mitten av 1800-talet bildades EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan.

Väckelsens vindar for över Sverige och viljan att sprida evangeliet var stark hos dem som grundade Evangeliska Fosterlands Stiftelsen.

Idag vill EFS bidra till kyrkans arbete genom att
• arbeta med att stödja enskilda personers kristna tro
• inspirera människor att läsa bibeln och samtala om sin tro
• skapa ett personligt engagemang för mission, både på hemmaplan och internationellt
• betona att alla kristna ansvarar för kyrkans uppdrag, inte bara de anställda och prästen
• kunna ordna mötesplatser inom kyrkan där de ovanstående punkterna kan förverkligas.

Vad har EFS för roll i Furulundskyrkan idag? Ett sätt att besvara frågan på är att säga att EFS kanaliserar de frivilligas insatser. Kyrkan i Furulund är präglad av ett stort lekmannaengagemang. Värdgrupperna planerar tillsammans med prästen hur gudstjänsten ska utformas. Det finns lovsångsteam med EFS-medlemmar. EFS-föreningen har kallat hit och finansierar ungdomsteam, som arbetar i skolorna och med ungdomarna i kyrkan. Föreningen stöder även missionsprojekt med lokal anknytning, liksom EFS olika utlandsprojekt i bland annat Etiopien, Tanzania, och Libanon. Medlemmar i föreningen är ute på både kortare och längre missionsuppdrag. Ett café i Furulundskyrkan är också en EFS-satsning, som vill göra kyrkan till en mötesplats på dagtid.

Om du vill stödja EFS-föreningens arbete i Furulundskyrkan, kan du använda vårt Plusgiro 60 85 38 - 5

Varför ska jag bli medlem i Furulundskyrkans EFS-förening? 
För att du:
• vill stödja det arbete som föreningen gör i Furulundskyrkan
• vill stödja det missionsarbete som föreningen får vara med och stötta världen över
• vill stödja det arbete som EFS gör i Sverige, i vårt distrikt Väst-Sverige och utomlands
• får regelbunden information om EFS-föreningens verksamhet
• får möjlighet att påverka EFS-föreningens verksamhet genom rösträtt på årsmöte. 

Hur blir jag medlem i Furulundskyrkans EFS-förening?
Genom att ta kontakt med ordförande Daniel Broman: 
Telefon: 031-21 77 73, 0707-909 262
E-post: danielbroman@cyberdude.com

Måste jag bli EFS:are om jag vill vara med i gemenskapen i Furulundskyrkan? 
Självklart är det inte så. Ändå väljer många att bli det. Du får självklart vara med på EFS-föreningens möten, även om du inte är medlem, men som medlem har du också rösträtt när något ska beslutas.