Vad är bön?

Bön kan vara ordlös och tyst. En suck, en tanke, en in- eller utandning. Bön kan vara osorterade tankar, huller om buller eller formulerad med ord. Gamla ord, nya ord.

Kort eller lång bön, spelar ingen roll. Bön är enkelt. Inget som behöver vara märkvärdigt eller göras fint och perfekt. Bön är att tala sant om livet precis så som det är. 

Bön kan uttryckas i sång, dans eller i ett musikstycke. Bön kan ske i tystnad och i avskildhet eller i gemenskap med andra. Min gråt kan vara en bön.

Bön kan vara hängivet och högljutt eller tveksamt och tvivlande. Bön kan vara ett samtal med Gud eller med Någon jag hoppas finns och vill mig väl. Samtalet kan vara över på en sekund, men kan också pågå en livstid.  

Bön är att stanna upp en stund.  Att på ett eller annat sätt rikta sitt inre liv – med längtan, tacksamhet, besvikelse, sorg och frågor – till Kärlekens och Fridens Gud.

 Om du vill be, ta gärna hjälp av orden …  

Gud, om du finns…  

Gud, jag orkar inte…    

Gud, hjälp mig att…    

Gud, jag längtar efter…    

Gud, förlåt mig för…

Gud, tack för …

 

/Johanna Olander, teolog

Har du frågor om kristen tro? Fråga prästen!