Tanzania

Den evangeliskt Lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT är en av världens snabbast växande Lutherska kyrkor, och särskilt i Iringa stift. Under fem år tjänade Anders-Petter Sjödin, präst i Furulunds församling och hans fru Pamela Sjödin Campbell i Iringa stift under biskop Owdenburg Moses Mdegella.

Den teologiska distansundervisningen (TEE) växte från 100 till 1200 elever och blev det största TEE-programmet i världen. De har fortsatt att växa till 2000 elever år 2008. Det är ett mobilt fattigmansuniversitet som undervisar evangelister, diakoner och präster i den Lutherska kyrkan.

Svenska kyrkan i Partille har via Furulunds församling stöttat programmet under några år bl.a. genom:

• Böcker - teologisk litteratur. För 60 kr stöttar du all litteratur för en elev/år
• Prästseminarier - Hålls tre gånger/år
• Prästlöner, ibland när stiftet inte har råd att betala ut löner
• Kvinnoseminarier - Hålls tre gånger/år
• Två majskvarnar - För att hjälpa kvinnor att få ett överskott till bokinköp
• Diakoni - För att hjälpa änkor till avlidna präster (malaria)

 

De som jobbar i Iringa stift är våra hjältar! För nästan ingen lön alls gör de ett fantastiskt arbete. Det är en nåd att få hjälpa till i det arbetet.