Meny

På söndag för barn & familj

Med barnen i kyrkan.

Kompisklubben & Upptäckarklubben

• Söndagar i samband med gudstjänsten 11.00
Öjersjökyrkan
Gudstjänst firas i Öjersjökyrkan varannan vecka. Vi sjunger, leker, ber, pysslar och lär känna Gud. Ingen anmälan.
• Lilla kompisklubben För barn 3-5 år
• Stora kompisklubben För förskoleklass-åk. 2
• Upptäckarklubben För åk.3-6
• Tonår För åk.7-9
Kontakt
Sofie Broman, vik musikpedagog
0739-91 46 95
E-post • sofie.broman@svenskakyrkan.se

Söndagsäventyr

• Söndagar i samband med gudstjänsten 17.00
Furulundskyrkan
För barn 3,5 år och uppåt. Här presenteras den kristna tron på olika kreativa sätt.
Bön, pyssel och lek är viktiga delar. Barnen är indelade i tre grupper. 3,5-5 år, 6-8 år och 9-13 år. 
Våren 2020 │ 12 jan- 31 maj
Kontakt
Birgitta Jakobsen, pedagog
E-post • birgitta.jakobsen@svenskakyrkan.se 
031-340 42 95 │0709-27 63 43

Himmelrik

• Varannan söndag 17.00 i Sävedalens kyrka, start 12 jan våren 2020 
Ett gudstjänst full av liv där barn, unga och vuxna får plats! Församlingens barngrupper är med och formar gudstjänsten. Vi får också träffa Adam och höra hans funderingar! Gudstjänsten är cirka 45 min och efteråt finns det kvällsmat i församlingshemmet. Läs mer om Himmelrik