Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 36, 43333 Partille Postadress: Box 67, 43321 Partille Telefon:+46(31)3404230 E-post till Svenska kyrkan i Partille

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Partille kyrka

Besöksadress │ Gamla Kronvägen 36, Partille


Kyrkobyggnaden

Kyrkan är enskeppig och är uppförd av gråsten som har putsats och avfärgats vit. Kyrkan saknar klocktorn, men har en klockstapel i trä från 1825 strax söder om sig. Den innehåller två klockor; en mindre från 1653 och en större från 1725.

Byggnaden har ett flertal gånger, på grund av sitt nära läge till Säveån, fått utstå reparationer och lagningar, då marken under kyrkan har rört på sig. 1936 genomfördes en genomgripande restaurering under ledning av arkitekt Axel Forssin, då ex. ommålningar gjordes exteriört och interiört. Under 1960-talet fick sakristian ny inredning och i vapenhuset delades rummet för att ge plats åt ett WC-utrymme och en ny trappa till orgelläktaren.

Historik

Den uppfördes troligtvis under 1200-talet, inga dokument för exakt årtal finns bevarade. Socknen nämns i skrift första gången 1392. Långhuset byggdes ut på 1700-talet, då det medeltida koret revs för att ge plats åt det nuvarande. Sakristian längst i öster byggdes 1769 och vapenhuset i väster 1855.

Det nya vapenhuset ritades av Herman Schmidt på närbelägna Partille herrgård och byggnationen utfördes under ledning av honom. Tillbyggnaden mot öster började snart att sjunka från den äldre delen, på grund av närheten till Säveån. Det beslutades då att riva hela byggnaden och uppföra en ny kyrka på annan plats. Efter pengainsamling ändrades planerna och den befintliga byggnaden reparerades.

Inventarier 

• 1691 skänktes den nuvarande altartavlan av Conrad von Braunjohan, den dåvarande ägaren till Partille herrgård.
• Dopfunten är gjord i trä och skänktes till kyrkan på 1690-talet. Den har en dopskål i mässing från 1952.
• En tavla sitter på korets norra vägg. Den bär ett skeppsmotiv och bär texten "Fändricken wid Kongl. Amiralitetet Herr Martin Sunström, Född den 27 Agusty 1736, Död den 21 September 1798". Tavlan är kyrkans enda epitafium.

Partille kyrka

Partille kyrka│ Titta runt i kyrkan
Gamla Kronvägen 36, Partille  │Busshållplats • Partille centrum