Om Kvastekulla kapell

Besöksadress │ Kvastekullavägen 38, Partille

Kvastekulla kapell ligger inom Kvastekulla griftegård

Griftegården bildar ett parklandskap med griftegård, minneslund, askgravlund, kistgravlund och odlad mark. Dammar och bäckar ingår också i anläggningen, som har en mycket medveten landskapsgestaltning. Den omgivande skogsmarken fungerar som en fond till anläggningens egen vegetation, där bland annat redan befintliga träd inkorporerats, som exempelvis tre höga lövträd stående invid entrén.

Kapellet ligger i en sluttning och är byggd i suterräng, det upplevs dock inte inifrån kapellsalen. En bit väster om kapellet står en klockstapel i betong, bestående av två rektangulära fristående betongkroppar i vitt på högkant som binds ihop i överdelen. Klockstapeln är placerad i blickfånget för den tillfartsväg genom villakvarteren som leder upp till begravningsplatsen. Klockstapeln är samkomponerad med en halvhög och lång mur, av betong med överdel av trä, som leder besökaren in mot kapellets entré. Muren skärmar samtidigt begravningsplatsens kvarter mot den intilliggande bostadsbebyggelsen liksom från begravningsplatsens parkering.

En liknande avgränsning finns öster om kapellet, invid de två byggnader för förråd och ekonomiavdelning som ligger där, byggda 2010. En äldre byggnad, den så kallade Klockvillan som tidigare ingått i gården Kvastekulla, ligger intill griftegården. 

Kapellet och begravningsplatsen är, trots att de är invigda efter 1940, skyddade av KML 4 kap enligt beslut av Riksantikvarieämbetet.

Kvastekulla kapell

Kvastekulla kapell │Titta runt i lokalen
Kvastekullavägen 38, Partille │Busshållplats • Kvastekulla