Om Jonsereds kyrka

Besöksadress │ Anna-Stinas Lid, Jonsered

Kyrkobyggnaden

Jonsereds kyrka ligger på en höjd i Jonsered och är på grund av terrängen orienterad i nord-sydlig riktning i stället för som brukligt i öst-västlig. Den är byggd i vitputsat tegel i engelskinspirerad nygotisk stil och har ett smalt torn och smalare tresidigt kor.

Historik

Kyrkan uppfördes 1858-1860 efter att William Gibson d.ä. (1783-1857), grundaren av Jonsereds fabriker, testamenterat pengar till ett kyrkbygge 1857. Arkitekt var Adolf Wilhelm Edelswärd (1824-1919). Invigningen ägde rum i maj 1860.

I början sköttes predikotjänsten av komministern i Partille, men eftersom kyrkan byggts av disponenten vid Jonsereds fabriker och denne åtagit sig att bekosta en präst fick disponenten även rätt att tillsätta en sådan. Denna patronatsrätt varade fram till år 1922.

Efter ritningar av arkitekt Yngve Rasmussen byggdes kyrkans kor till 1897, varvid korväggen fick ett rosettfönster och ytterligare tre fönster signerade konstnären Reinhold Callmander och långhuset försågs med valvbågar.
Den 15 maj 1960 överlämnades den tidigare privata kyrkan till Partille församling. I donationsbrevet anges: "Brukas för gudstjänständamål inom Svenska kyrkan". Jonsereds kyrka är numera en distriktskyrka inom församlingen.

Inventarier

• Dopfunt från 1860 i snidat trä. Dopskålen, skänkt 1909 av familjen Gibson, är i nysilver.
• Korfönster från 1897 av konstnär Reinhold Callmander, Göteborg (1840-1922).
• Altartavla av konstnär Albert Eldh, Göteborg (1878-1955). Invigd tacksägelsedagen 1927.
• Predikstol av ritad av arkitekt Axel Forssén. Invigd tacksägelsedagen 1927.
• Altarprydnad av silversmed Göran Boström i form av ett kors av patinerad mässing med törneslingor i förgylld koppar och Kristi sårmärken i granater. Korset skänktes till kyrkan 1960.
• Sjuarmade ljusstakar, 9 stycken, smidda av konstsmeden Johan Sangberg, anskaffade 1990-1991.
• Cembalo inköpt 1964.

Orgel

Schiörlin-orgeln från 1783
Läs historien om Jonsereds orgel  

Jonsereds kyrka

Jonsereds kyrka ligger vackert på en höjd.
Foto: Maria Lokrantz

Jonsereds kyrka│ Titta runt i kyrkan
Anna-Stinas lid, Jonsered │Busshållplats • Jons väg

Jonsereds kyrka och kyrkträdgård

Kyrkträdgården i Jonsered

Vid Jonsereds kyrka har det skapats en kyrkträdgård. En sluttande gräsmatta har förvandlats till en grönskande oas med odlingslådor, bikupor och grillplats. En trevlig mötesplats för alla Jonseredsbor. Här finns även barnens egen trädgård "Möjligheternas Trädgård" -en plats där barnen får vara kreativa.