Om Furulundskyrkan

Besöksadress │ Timmervägen 2, Partille

Kyrkan byggdes 2001

efter ritningar av arkitekt Stig Henrik Lundgren.

Kyrkobyggnaden och församlingslokalena är byggda i en våning och har källare. Kyrkorummet är rektangulärt format och täcks av ett brant sadeltak. Övriga byggnaden har ett lägre och flackare sadeltak. Alla tak är belagda med förzinkad bandplåt. Alla fasader är belagda med puts och vitmålade.

Kyrkobyggnaden byggdes till 2007 och nästan dubblerade gudstjänstlokalen.

Furulundskyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen).

Det innebär att kyrkan består av en lokal EFS-förening och samtidigt är en del av Furulunds församling i Svenska kyrkan. EFS och Svenska kyrkan ansvarar gemensamt för allt arbete i Furulundskyrkan. Samarbetet innebär att gudstjänster och övrig verksamhet präglas av både EFS och Svenska kyrkans olika traditioner. Samarbetet berikar Furulundskyrkan på många sätt och är källan till kyrkans unika karaktär.

Furulundskyrkans ledning består av både Furulundskyrkans EFS-styrelse och Partille pastorats kyrkoråd. Mellan dessa finns ett samarbetsråd.

För att bli en del av Furulundskyrkan räcker det att du betraktar kyrkan som ditt andliga hem. Du behöver alltså inte bli medlem i EFS-föreningen för att komma med i gemenskapen.

EFS' föreningsmöten är öppna för den som vill. Det är dock bara som medlem du har rösträtt när något viktigt ska beslutas, till exempel när styrelsen ska utses eller när man ska bestämma vilka missionsprojekt man vill satsa på. Visste du förresten att 85% av EFS i Furulunds budget går till olika former av missionprojekt i Partille och resten av världen?

Furulundskyrkan

Furulundskyrkan│ Titta runt i kyrkan
Timmervägen 2, Furulund  │Busshållpl • Furulund/Furulunds centrum