Foto: Benjamin Wedemeyer on Unsplash

Naturleken!

En natur-nära lekplats vid Oluff Nilssons väg

En annorlunda lekplats som ska utmana och inspirera barn att leka i skogen!

Naturleken ligger nära Oluff Nilssons väg 12

Partille kommun har tillsammans med flera av bostadsbolagen och Svenska kyrkan i Partille genom EU-projektet Leader samverkat för att skapa mötesplatsen Naturleken.

Platsen ligger i skogen nära Oluff Nilsson väg 12.
Värd ett besök!