Foto: Johanna Asplund

Möt David Frid Alerås

Kyrkogårdspersonal på Kyrkogårdsförvaltningen i Partille

Vad gör du på jobbet?

– Den främsta uppgiften är att sköta urnnedsättningar och kistbegravningar, vilket innefattar förberedelser och efterarbete.
Arbetet innebär många olika arbetsuppgifter. Vad gäller grönytorna på kyrkogårdarna klipper vi gräset, trimmar där det ej går att maskinklippa, gallrar sly, beskär träd och klipper häckar. Vi sköter om våra dekorativa rabatter, planteringar i krukor och rensar ogräs. Ibland är det en ny plantering som ska anläggas.
Vi har ett sprinklerbevattningssystem över hela Kvastekulla, vilket gör att det enda vi behöver göra vad gäller bevattning är att ställa in timern efter hur vädret ser ut.
Vi har skogspartier, vägar och gångstråk som behöver underhållas. Ibland behöver det dras en ny väg på området eller anläggas en parkeringsficka. Vi dränerar och gör allt markarbete själva, det enda vi inte gör är asfalteringen.

Arbetsuppgifterna skiftar självklart under året, med lövröjning på hösten och när vädret är vintrigt och det behövs utför vi halkbekämpning och snöskottning.
Inför vår största helg under året Allhelgonahelgen, smyckas kyrkogårdarna lite extra och då framför allt Kvastekulla. Annars är självklart sommarsäsongen den tid på året då vi har som mest att göra. 

Vi erbjuder även olika skötselformer för gravrättsinnehavarna. Den enklaste formen är gräsputs, men man kan även välja att ha helårsskötsel. Det innefattar att vi sköter om plantering och skötsel av sommarblommor. Samt att vi inför Allhelgonahelgen och kommande vinter klär graven med granris. 

 

Hur länge har du jobbat på Kyrkogårdsförvaltningen och hur ser din bakgrund ut?

– Jag har jobbat i bra precis ett år. Så jag är relativt ny, men har nu fått vara med under alla årstidernas arbetsperioder. 
I grunden har jag utbildning som musiklärare och har jobbat främst på högstadiet.
Jag kände att jag ville göra någonting annat och ville jobba utomhus.
Då fick jag jobb på en arboristfirma som markpersonal. Där arbetade jag under cirka tre år. Vi gjorde ett jobb på Kvastekulla och jag fick då kontakt med Sanna på Kyrkogårdsförvaltningen.
När jag slutade på arboristfirman kontaktade jag Sanna och fick möjligheten att börja jobba här.

 

Hur många är ni som jobbar på Kyrkogårdsförvaltningen och hur är arbetsfördelningen?

– Vi är åtta som jobbar i utetjänst under hela året och tre som arbetar på kansliet. Vi har inga säsongsarbetare utan vi har förstärkning av feriearbetande ungdomar under semestertider. Vi har två semesterperioder och cirka tio ungdomar som arbetar under varje period. Det fungerar väldigt bra och det är trevligt att ungdomar kan få sommarjobba här.

Vad gäller arbetsfördelningen, så jobbar vi kyrkogårdspersonal i huvudsak med samma arbetsuppgifter. Inom kyrkogårdsförvaltningen har vi fyra kyrkogårdar/ griftegårdar att sköta om, där Kvastekulla är den största.
För vissa fordon och maskiner krävs utbildning och licens, till exempel grävmaskinslicens, vilket då styr vem som kan jobba med vissa uppgifter. En del har i stället mer kunskap om planteringar och växter och det blir en naturlig fördelning i arbetsuppgifterna. Ibland jobbar vi tillsammans med ett större projekt, till exempel anläggning av ett nytt område.
Man kan säga att vi jobbar utifrån prioriteringar. Vi har ett gemensamt möte varje måndag, där vi gör en grundplan för veckan.

 

Vad gillar du mest med ditt yrke?

– Jag gillar att det är så många skiftande arbetsuppgifter och att få jobba utomhus. Omväxlingen är det som gör arbetet intressant. Sedan är vi ett så gott gäng som jobbar tillsammans. 

Jag tycker om alla sociala möten med människor som besöker kyrkogården. Det händer mycket i en människa när man besöker kyrkogården. Många vill stanna och prata en stund och då får man ta en liten paus i arbetet. Man är en medmänniska, får vara öppen för olika situationer och en god lyssnare. En del är bara pratsugna, en del vill prata om livet och sin anhöriga som gått bort och en del bara om hur det ser ut på kyrkogården. Vi får mycket positivt beröm för vårt arbete, självklart även en del frågor och funderingar. Men den negativa kritik vi kan få är en väldigt liten del av den sociala bemötningen. 

 

Kvastekulla har fått den ärofyllda titeln att komma med på Trädgårdsresan. Hur har det påverkat er?

– Det känns väldigt roligt. Det är ett kvitto på att vi gör ett gott jobb. Jag tror att det pushar oss alla att utforma nya projekt och att intresset för att utvecklas och göra nästa uppgift än bättre.
Det är glädjande att få vara med i Trädgårdsresan både ur ett estetiskt och biologiskt perspektiv.

 

Har du något partytrick eller något som folk inte vet att du kan?

– Varje midsommar kommer dragspelet fram och då ska det spelas. Men det sker bara en gång om året och det är därför inte många som känner mig som dragspeleman. 😊

Möt Sarah Moberg

Diakon i Partille församling

Möt Joel Göranson

Ny präst i Furulunds/ Öjersjö församling.

Möt Anna-Lena Nordberg

Kyrkomusiker i Partille församling.

Möt Daniel Eriksen

Pastorsadjunkt i Sävedalens församling