Foto: Johanna Asplund

Möjligheternas Trädgård

Barnens egen trädgård. En mötesplats för gemenskap och lek.

”Möjligheternas Trädgård” är barnens egen plats i Jonsereds kyrkträdgård. En andra etapp av projektet att skapa ett tilltalande uterum nedanför Jonsereds kyrka. Grässluttningen nedanför kyrkan, en tidigare outnyttjad yta har förvandlats till en fantastisk mötesplats och besöksmål.

Annicka Plos har varit projektledare för Jonsereds kyrkträdgård. Stina Rådberg gjorde en ritning av sina tankar om hur det skulle utformas och har varit en inspirationskälla och visionär i arbetet.

Man hade tidigare finansierat uppbyggnaden av Jonsereds kyrkträdgård med projektpengar från ”Leader Göteborgs Insjörike”. En förening som finansierar projekt som har ett allmännyttigt ändamål och som främjar utvecklingen i kommunen. Finansieringen kommer från de deltagande kommunerna, Jordbruksverket och EU-kommissionen. Annicka gjorde ytterligare en ansökan om finansiering och fick igenom ansökan till att skapa en mötesplats för barnen, som senare fick namnet ”Möjligheternas Trädgård”.

Träskulptörerna Kristian Gade och Madelene Svensson från SVEGA fick uppdraget att bygga trädgården helt i trä. Den består nu av en samlingsplats med bänkar i en cirkel runt en lägereld. Ett bord med integrerade bänkar för picknick och rast. En vattenlek för barn (och vuxna) av tunnor och fina vattenrännor. Bänkar där man kan sitta och titta på diverse framträdanden. Ett samspel mellan förskola, skola och äldreboendet, där det kan bli sångframträdanden eller teater. Stubbar där man kan sitta, leka, balansera eller vad fantasin erbjuder. Just detta:

– ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Det är Möjligheternas Trädgård! Fantasin sätter inga gränser, säger Stina Rådberg. Tanken är att trädgården ska utvecklas och alla som vistas där kan bidra och utforma nya möjligheter. Det finns bland annat planer på att plantera bärbuskar, blommor och annat ätbart. Ett blivande ”nappträd” är en rolig idé. Samt att vi pratat om att kunna ha olika teman i trädgården varje år.

- Välkomna till Möjligheternas Trädgård!, hälsar Stina Rådberg och Annicka Plos. Foto: Johanna Asplund

Platsen har utformats i samarbete med skola, förskola, scouter och friluftsfrämjandet. Barnens område var arbetsnamnet på platsen. Sedan kom förskolan med namnförslaget ”Möjligheternas Trädgård”. Ett namn som passar väl för visionerna. Det skall framför allt vara en mötesplats för barn- och ungdomsgrupper och familjer. Skolklasser, förskola, scouter, vänner, alla människor ska ha en plats där man kan samlas, prata, äta picknick, leka och umgås.

–Tanken är att det ska finnas uteaktiviteter för alla! Det blev ännu mer efterfrågat under pandemin, då vi saknat en riktig samlingsplats ute för barnverksamheten i anslutning till församlingshemmet, berättar Annicka Plos. 

Nedanför området mot församlingshemmet finns dessutom skolans tre odlingslådor och många små insektshotell. Jonsereds fritids har en egen odlingslåda där de skapat en egen skylt.

Den 25/9 var det invigning av Möjligheternas Trädgård i samband med söndagens Gudstjänst och Skördefest som annordnades i Kyrkträdgården.