Partille kyrka, Jonsereds kyrka, Furulundskyrkan, Öjersjökyrkan, Kåsjögården, Sävedalens kyrka, Ansgarskyrkan och Partille församlingshem.

Lokalförsörjningsplan för Svenska kyrkan i Partille

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingen/pastoratet att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara. Varje pastorat eller församling ska ha en egen plan för sitt fastighetsbestånd, och utvärderas minst vart fjärde år.​

Vilka möjligheter finns? Var vill vi vara om 10-20 år - hur ska verksamheten se ut och vilka lokaler behövs?

Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. 

Lokalförsörjningsplan Svenska kyrkan i Partille 2022-2031