Litteraturcirkel

Vi läser och samtalar under sakkunnig ledning

Välkommen till Litteraturcirkeln! Gruppen har funnits i över 25 år, och man har stiftat bekantskap med över 60 författare.
Vad är då bäst med cirkeln? ”Att få dela med sig av läsupplevelsen och att få nya infallsvinklar på det jag läst” säger en deltagare, men också att samtalen letar sig vidare kring livets både fina och svåra sidor.

• Varannan tisdag kl.18.00-20.00 (jämna veckor) 
Våren 2024 │ Start 23 janauri
Vi ses i hemmen - kontakt nedan.
 
Gamla och nya deltagare hälsas hjärtligt välkomna!
Kontakt
Karin Ledwon, bibliotekarie  │ 0704-218241