Litteraturcirkel

Vi läser och samtalar under sakkunnig ledning

Välkommen till Litteraturcirkeln! Gruppen har funnits i över 26 år, och så många som 62 författare har man stiftat bekantskap med. 
Vad är då bäst med cirkeln? ”Att få dela med sig av läsupplevelsen och att få nya infallsvinklar på det jag läst” säger en deltagare, men också att samtalen letar sig vidare kring livets både fina och svåra sidor.

• Varannan tisdag (jämna veckor) kl.18.30-20.30
i Sävedalens församlingshem.
Hösten 2021 │Start 7 september
 
Gamla och nya deltagare hälsas hjärtligt välkomna!

Kontakt
Karin Ledwon, bibliotekarie  │ 031-26 87 17

Sävedalens församlingshem

Sävedalens församlingshem │ Titta runt i lokalen
Östra Fjällvägen 5, Sävedalen │Busshållplats •Skolvägen