Lilla Hålsjöns discgolfbana i Öjersjö

Sex korgar finns i skogen vid Öjersjökyrkan - ta med egen disc!

Discgolf, eller frisbeegolf, är ett spel där spelaren använder olika typer av frisbees för att kasta dem mot en måltavla. Tävlingen består i att träffa måltavlan med så få kast som möjligt, precis som i vanlig golf.

Några grundläggande regler för discgolf:

1.  Varje bana består av ett visst antal hål, här 6 stycken. Varje hål startar från en utkastplats och avslutas vid en specifik kedjekorg.

2. Spelarna börjar varje hål på utkastplatsen. Den spelare som har den lägsta totala poängen från det föregående hålet kastar först.

3. När alla spelare har kastat sina första kast, fortsätter de att kasta från platsen där deras föregående kast landade. Spelaren vars kast ligger längst från korgen kastar först.

4. Ett håls parvärde anger hur många kast en spelare förväntas behöva för att nå korgen från utkastplatsen, Här vid Lilla Hålsjön:

1. Lodjurskastet: 2
2. Ekorrboet: 2
3. Igelkottstaggen: 2
4. Myggbettet: 3
5. Björnidet: 2
6. Varglyan: 2

5. När en spelare kastar sin disc och den hamnar i korgen, har spelaren klarat hålet. Då noteras antalet kast spelaren har tagit på det hålet.

6. Straffpoäng kan tilldelas för olika överträdelser, såsom att kasta utanför en utstakad bana, eller att kasta innan det är spelarens tur.

7. I slutet av rundan adderas antalet kast för varje hål, inklusive eventuella straffpoäng, för att få spelarens totala poäng. Den spelare med minst antal poäng vinner.

Kom ihåg att respektera naturen när du spelar discgolf. Lämna inte efter dig något skräp, och visa respekt för andra spelare och parkbesökare.

Vid fel eller frågor kontakta Öjersjökyrkan på scout@ojersjokyrkan.se