Kyrkoråd i Partille pastorat 2022-2025

Vart fjärde år väljer kyrkans medlemmar nya ledamöter till vårt kyrkofullmäktige i Partille pastorat. Inom fullmäktige utses ledamöter med ersättare till en styrelse, Kyrkorådet.

Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om livet i våra församlingar och ansvarar för att den grundläggande uppgift genomförs; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Man förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och förvaltar pastoratets budget. Riktlinjerna finns beskrivna i den av kyrkomötet godkända kyrkoordningen.  

I kyrkorådet ingår även kyrkoherden som självskriven ledamot, med rösträtt. Det övergripande ledningsansvaret ligger enligt kyrkoordningen hos kyrkoherden.

Kyrkorådets ledamöter samt protokoll hittar du här på sidan. Kyrkorådet har möten cirka sex gånger/år.

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådet i Partille pastorat, perioden 2022-2025

Kyrkoherde Mattias Algotson

Ordinarie ledamöter
Anna B. Hautau, ordförande  
Ebher Sandwing, vice ordförande
Hildegard Haag, Arne Olsson, Marlene Segersson, Christina Westberg

Ersättare
Marie Lundin Bokesand, Susanne Carlsson, Håkan Killius, Karin Ledwon, Eva Persson, Bengt Rundberg

Begravningsombud
Håkan Junfors

Kontakt
Anna B. Hautau, ordf
E-post • annahautau@gmail.com 
Ebher Sandwing, vice ordf
E-post • ebher.sandwing@svenskakyrkan.se