Kyrkofullmäktige i Partille pastorat 2022-2025

I Kyrkofullmäktige ingår ledamöter som röstats fram i kyrkovalet av de röstberättigade i Svenska kyrkan i Partille; i Partille, Furulunds och Sävedalens församlingar.

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Deras uppgift är bland annat att besluta om församlingarnas mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budget och kyrkoavgift mm. Fullmäktige har tre-fyra möten/år.
Här nedan följer ledamöter för aktuell period, samt protokoll från fullmäktiges möten. 

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Kyrkofullmäktiges ledamöter i Partille pastorat, perioden 2022-2025

Kontakt
Christina Westberg, kyrkofullmäktiges ordförande
christina.westberg@svenskakyrkan.se 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie: Hildegard Haag, Ove Karlsson, Christina Westberg, Anders Eriksson, Anna Hautau,  Ingvar Gustafsson, Karin Ledwon, Bengt Rundberg, Eva Persson, Gunvor Westerberg, Jan Steen
Ersättare: Bengt-Olof Westerberg, Britt Björkman , Lillemor Karlsson, Ingrid Sahlgren Hansson, Bruno Wikman, MariAnn Wikman

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Ordinarie: Marlene Segerson (förste vice ordförande), Arne Olsson, Håkan Killius, Emilia Kristoffersson, Jerry Johansson, Susanne Carlsson, Martin Karlsson
Ersättare: Dan Hansson, Thomas Jägebratt, Marie Rask, Katarina Bosetti Kristoffersson

Levande kyrka

Ordinarie: Karin Lund (andre vice ordf), Ebher Sandwing, Marie Lundin Bokesand, Börje Lund, Sara Koitrand
Ersättare: Rickard Colliander, Tomas Lund, Ingalill Sandwing

Sverigedemokraterna

Ordinarie: Kenneth Kullberg, Adrian Suvén
Ersättare:  Mikael Walting, Matz Dovstrand

Partille Kyrkofullmäktige sammanträder 2022

Torsdag 28 april kl.19
Torsdag 9 juni kl.19
Torsdag 20 oktober kl.19