Kyrkofullmäktige i Partille pastorat 2022-2025

I Kyrkofullmäktige ingår ledamöter som röstats fram i kyrkovalet av de röstberättigade i Svenska kyrkan i Partille; i Partille, Furulunds och Sävedalens församlingar.

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Deras uppgift är bland annat att besluta om församlingarnas mål, godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse, fastställa budget och kyrkoavgift mm. Fullmäktige har tre-fyra möten/år.
Här nedan följer ledamöter för aktuell period, samt protokoll från fullmäktiges möten. 

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Kyrkofullmäktiges ledamöter i Partille pastorat, perioden 2022-2025

Kontakt
Christina Westberg, kyrkofullmäktiges ordförande
christina.westberg@svenskakyrkan.se 

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Ordinarie: Hildegard Haag, Christina Westberg, Anders Eriksson, Anna Hautau,  Ingvar Gustafsson, Karin Ledwon, Bengt Rundberg, Eva Persson, Gunvor Westerberg, Jan Steen, Bengt-Olof Westerberg.
Ersättare:, Britt Björkman , Lillemor Karlsson, Ingrid Sahlgren Hansson, Bruno Wikman, MariAnn Wikman, Barbro Sandberg.

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Ordinarie: Marlene Segerson (förste vice ordförande), Arne Olsson, Håkan Killius, Marie Raask, Jerry Johansson, Susanne Carlsson, Martin Karlsson
Ersättare: Dan Hansson, Thomas Jägebratt, Katarina Bosetti Kristoffersson, Roger Lundborg.

Levande kyrka

Ordinarie: Karin Lund (andre vice ordf), Ebher Sandwing, Marie Lundin Bokesand, Börje Lund, Sara Koitrand
Ersättare: Rickard Colliander, Tomas Lund, Ingalill Sandwing

Sverigedemokraterna

Ordinarie: Kenneth Kullberg, Adrian Suvén
Ersättare:  Mikael Walting, Matz Dovstrand

Partille Kyrkofullmäktige sammanträder 2023

Torsdag 16 feb kl.19, extrainsatt
Torsdag 27 april - INSTÄLLT
Torsdag 18 maj kl.19
Torsdag 19 oktober kl.19