Vad är poängen med kyrkan?

vad betyder kyrkan för dig, Sara Koitrand?

-Den betyder mycket för mig. Det är som en familj jag väljer att tillhöra. En grupp människor som får mig att bli den bästa versionen av mig, och som jag saknat oerhört mycket under det gångna året. Församlingen är en plats där oanade vänskaper formas.

Sara Koitrand är med i Furulunds församling. Till vardags jobbar hon som undersköterska på en intensivvårdsavdelning.

Har du frågor om kristen tro? Fråga prästen!