Kyrka och skola

Svenska kyrkan erbjuder upplevelsesamlingar för barn tillsammans med deras pedagoger. Vi lyfter fram livets frågor, funderingar och barns rättigheter.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där kyrkan inte är självklar för alla som den var förr. Men skolorna och Svenska kyrkan har många gemensamma värderingar och vi i kyrkan kan och vill vara en resurs i förmedlingen av värderingar, traditioner och vår kultur. Allt är utformat så att man ska kunna vara med oavsett religionstillhörighet. Vi arbetar utifrån läroplanens ord om Religionskunskap:
• "En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskap om de kristna traditionerna som dominerat i Sverige."
• "Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur."
• "Vid slutet av femte skolåret skall eleven kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelse."

Partille församling erbjuder skolorna följande:

Orgelns hemligheter

• Lyssna på ett pampigt stycke av herr Mendelsshon.
• Gå in i ett instrument.
• Titta på både små och stora pipor.
Organist Camilla Voigt berättar om orgelns "utan och innan".
Tid: cirka 30 minuter. Denna aktivitet åldersanpassas.
Kontakt
Camilla Voigt, kyrkomusiker
031-340 42 40
E-post• camilla.voigt@svenskakyrkan.se

Förskolor

Upplevelsesamlingar baserade på olika teman, som till exempel hållbar utveckling och barns livsfrågor och rättigheter.
• Våra förskollärare kommer ut till barngruppen på förskolan.
• Barngruppen inbjuds till en upplevelsesamling vid både jul och påsk. Förskolan får själv välja kyrka; Partille och Jonsereds kyrka erbjuds!
Kontakt
Barbro Åkesson, pedagog
031-340 42 31
E-post• barbro.akesson@svenskakyrkan.se 

Påskvandring åk 3

Påskvandring i Partille kyrka och församlingshem. Barnen reser med till Jerusalem år 33 och lär känna bakgrunden till den kristna påsken. Tid: Två timmar.
Kontakt
Sarah Moberg, diakon
031-340 42 87
E-post• sarah.moberg@svenskakyrkan.se 

Sävedalens församling erbjuder skolorna följande:

Julvandring åk 1

Julvandring i Sävedalens kyrka och församlingshem. Barnen reser med till Nasaret år 0 och lär känna bakgrunden till den kristna julen. Tid: ca 45 minuter.
Kontakt 
Hannah Magnesköld, pedagog
031-340 42 96│0709-27 63 45
E-post • hannah.magneskold@svenskakyrkan.se