Kyrka och skola

Svenska kyrkan erbjuder upplevelsesamlingar för barn tillsammans med deras pedagoger. Vi lyfter fram livets frågor, funderingar och barns rättigheter.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, där kyrkan inte är självklar för alla som den var förr. Men skolorna och Svenska kyrkan har många gemensamma värderingar och vi i kyrkan kan och vill vara en resurs i förmedlingen av värderingar, traditioner och vår kultur. Allt är utformat så att man ska kunna vara med oavsett religionstillhörighet. Vi arbetar utifrån läroplanens ord om Religionskunskap:
• "En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskap om de kristna traditionerna som dominerat i Sverige."
• "Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur."
• "Vid slutet av femte skolåret skall eleven kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelse."

Partille församling erbjuder skolorna följande:

Orgelns hemligheter

• Lyssna på ett pampigt stycke av herr Mendelsshon.
• Gå in i ett instrument.
• Titta på både små och stora pipor.
Organist Camilla Voigt berättar om orgelns "utan och innan".
Tid: cirka 30 minuter. Denna aktivitet åldersanpassas.
Kontakt
Camilla Voigt, kyrkomusiker
031-340 42 40
E-post• camilla.voigt@svenskakyrkan.se

Förskolor

Upplevelsesamlingar baserade på olika teman, som till exempel hållbar utveckling och barns livsfrågor och rättigheter.
• Våra förskollärare kommer ut till barngruppen på förskolan.
• Barngruppen inbjuds till en upplevelsesamling vid både jul och påsk. Förskolan får själv välja kyrka; Partille och Jonsereds kyrka erbjuds!
Kontakt
Barbro Åkesson, pedagog
031-340 42 31
E-post• barbro.akesson@svenskakyrkan.se 

Påskvandring åk 3

Påskvandring i Partille kyrka och församlingshem. Barnen reser med till Jerusalem år 33 och lär känna bakgrunden till den kristna påsken. Tid: Två timmar.
Kontakt
Sarah Moberg, diakon
031-340 42 87
E-post• sarah.moberg@svenskakyrkan.se 

Sävedalens församling erbjuder skolorna följande:

Julvandring åk 1

Julvandring i Sävedalens kyrka och församlingshem. Barnen reser med till Nasaret år 0 och lär känna bakgrunden till den kristna julen. Tid: ca 45 minuter.
Kontakt 
Maritha Pramwall, pedagog
031-340 42 77
E-post • maritha.pramwall@svenskakyrkan.se 

Upplevelsesamlingar

Upplevelsesamlingar baserade på olika teman eller högtider. Det kan vara varför vi firar påsk, livsfrågor, vad gör man i en kyrkan, hur fungerar orgel? Vi är öppna för alla förslag och använder gärna vår lekkyrka som ett komplement. Tidigare har vi bland annat gjort påsksamlingar för förskoleklasser. Ni är välkomna till oss eller så kommer vi till er.
Kontakt 
Maritha Pramwall, pedagog
031-340 42 77
E-post • maritha.pramwall@svenskakyrkan.se 

Bibeläventyret Gamla testamentet åk 4, våren.

Varje klass i åk. 4 erbjuds möjligheten att få göra bibeläventyret Gamla testamentet. 3 st 1,5 timmes pass där klassen får vandra genom Gamla testamentets 39 böcker. Mycket drama och rörelse utlovas. Bibeläventyret är framtaget av Bibelsällskapet och följer läroplanen.
se mer på: www.bibelaventyret.se 
Kontakt 
Maritha Pramwall, pedagog
031-340 42 77
E-post • maritha.pramwall@svenskakyrkan.se  

Bibeläventyret Nya testamentet åk 5 hösten.

Varje klass i åk. 5 som gjort bibeläventyret Gamla testamentet i åk. 4 erbjuds möjligheten att få göra bibeläventyret Nya testamentet. 3 st 1,5 timmes pass där klassen får vandra genom Nya testamentets 27 böcker. Upplägget är samma som i gamla testamentet. Bibeläventyret är framtaget av Bibelsällskapet och följer läroplanen.
se mer på: www.bibelaventyret.se 
Kontakt 
Maritha Pramwall, pedagog
031-340 42 77
E-post • maritha.pramwall@svenskakyrkan.se