Kyrka för Fairtrade

I oktober 2012 tog vi emot diplom för vårt arbete för rättvis handel - Kyrka för Fairtrade.

produktmärkning att hålla utkik efter!

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländerna att förbättra sina arbets- och levnadsvilllkor.

Ge odlare och anställda möjlighet att själva förbättra sina liv

Det är ditt val i butiken som gör skillnad. Du som konsument har möjlighet att förbättrra förutsättningarna för de odlare och anställda i utvecklingsländer som producerar dina varor.

Idag produceras mängder av varor under oacceptabla förhållanden för människa och miljö. Därför finns Fairtrade- en oberoende produktmärkning som ställer krav på mänskliga rättigheter i den internationella handeln. En produkmärkning som bidrar till att odlare och anställda i utvecklingsländer med egen kraft kan skapa sig en trygg och hållbar tillvaro.

Det är du som genom ditt val i butiken skapar förutsättningar för odlare och anställda att med egen kraft förändra sina arbets- och levnadsvillkor.

Källa: Foldern "Välj Fairtrademärkt när du handlar - Läs om en produktmärkning som gör skillnad"

Läs mer på www.fairtrade.se

Ditt köp av en Fairtrademärkt produkt innebär att:

•Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
•En Fairtradepremie får till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
•Barnarbete och diskriminering motverkas
•Demokrati och organisationsrätt främjas
•Miljöhänsyn och ekologiska produkter främjas

Källa: Foldern "Välj Fairtrademärkt när du handlar - Läs om en produktmärkning som gör skillnad"