Kvällsbön • Bibelsamtal

Kvällsbön i Taizéton och samtal kring en bibeltext, fyra onsdagar i Ansgarskyrkan hösten 2024.

Kvällsbön och Bibelsamtal

• Fyra onsdagar i Ansgarskyrkan 
Hösten 2024 │11 sep • 9 okt • 6 nov • 4 dec
18.00 Kvällsbön i taizéton
18.30 Fika
19.00 Bibelsamtal. Vi läser en bibeltext tillsammans och samtalar kring den. Välkommen att vara med på alla tre delar - eller välj fritt! Ingen anmälan.

Kontakt
Marie-Claude Kåveryd, diakon 
0709-45 30 02 
E-post • mckaveryd@gmail.com