Internationella gruppen

Våra mål: Vi vill förvalta, utveckla, inspirera och konkret bidra till internationellt arbete på församlingsnivå.

Vi är en del av den världsvida kyrkan och vill därför värna om de vänkontakter vi har, till exempel Kirkos församling i Etiopien, SKUT samt Östhjälpen.

Vi vill genom de insamlingar och kampanjer som Svenska kyrkans internationella arbete står bakom, väcka engagemang i Partille. Genom att informera och samla in pengar vill vi konkret bidra till prioriterade projekt.
Vi ansluter oss till Svenska kyrkans årliga insamlingar under två perioder per år:
1. Från advent till trettondedagen
2. Från fastlagssöndagen till palmsöndagen

Vill du vara med i internationella gruppen? En möjlighet att träffas och värna om internationellt arbete.
Vi träffas två-tre gånger per termin samt är engagerade i olika projekt under året.
Välkommen att vara med!