Gudstjänster på äldreboenden

Nu kan vi åter fira gudstjänst på vissa äldreboenden!

Brattåskärrs trygghetsboende & servicehem
Brattåskärrsvägen 97 B, Sävedalen  
Varannan tisdag kl 14.00, udda veckor. Matsalen.

Forellen
Gamla Kronvägen 82, Partille
En fredag i månaden.
Kontakta diakon Ingrid Holtsung för närmre info • tfn 031-340 42 43

Furulundshemmet
Tingsvägen 4, Partille
Kl 11.00 varannan torsdag jämna veckor

Jonseredsgården
Kyrkogatan 10, Jonsered
Varje jämn onsdag kl 15.30

Kullegården
Röliden 31, Sävedalen 
Varannan tisdag kl 11.00, udda veckor. Samlingssalen.