Gudstjänster på äldreboenden

Så länge restriktioner gällande besök på äldreboenden råder, så kan vi inte heller hålla gudstjänster där. Vi hoppas snart kunna vara tillbaka.