Gud tror på dig

Tro handlar om förtröstan, att ha tillit.

Har vi en tro på det goda, på förändring och möjligheter så ger den kraft och hopp för framtiden. Den kan bära oss genom svåra tider.

Tro är viktigt på flera sätt. Inte minst - att någon tror på dig, ser dig. Så att du inte tappar riktningen, hoppet och modet. Så att du inte tappar tilliten till dig själv och andra.

Gud tror på oss. Gud ser dig, dina talanger och din vilja att göra det goda. Men det är ju så att du och jag inte lever upp till allt vi kunde vara och göra - ingen gör det.

Men Guds kärlek är utan villkor, och varje dag få vi börja om. Tillsammans med andra och med Gud i hjärtat. Du är älskad och värdefull.
Gud tror på dig.

I Bibeln möter vi en Gud som tror på människor:

"Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!" 5 Mos 31:8

"Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. Jer 29:11 

Har du frågor om kristen tro? Fråga prästen!