Kyrksalen i Furulundskyrkan. Altartavlan heter Välkommen hem.
Foto: Maria Lokrantz

Furulundskyrkans historia

I början på 1980-talet bildades en EFS-förening i Timmerslätt. Ett tidigt mål hos medlemmarna var att få ett nära samarbete med Partille församling. När så Furulunds församlingsgård byggdes flyttade både EFS och Svenska kyrkan in i huset. Samarbetet, som var nedtecknat i en ”Överenskommelse”, bestod i att Partille Församling stod för lokal och präst, samt barnarbetet. EFS bjöd in talare till en del av gudstjänsterna, stod för ungdomsarbetet, scouter, värdgrupper och hade en halvtids ungdomskonsulent anställd.

Vid flera tillfällen hade EFS-föreningen även skolteam, som arbetade årsvis i Björndammen/Furulundsområdet.

Kollekterna, förutom rikskollekterna, gick till EFS verksamhet och till största delen till ungdomskonsulenttjänsten.

När kyrkorådet tog beslut om att Furulundskyrkan skulle byggas blev gudstjänstfirarna i Furulunds församlingsgård mycket glada. Det hade börjat bli trångbott, speciellt på familjegudstjänsterna.

På samma gång uttrycktes en önskan hos många EFS:are att fördjupa gemenskapen och samarbetet med Partille församling. En arbetsgrupp med representanter från både EFS styrelse och kyrkorådet, samt kyrkoherden, arbetade så fram ett förslag på en ny samarbetsform: Ett samarbetsavtal med ett samarbetsråd som gemensamt organ. Ett förslag på ekonomiskt avtal bifogades avtalet. Både kyrkorådet, kyrkoherden och EFS-föreningen i Furulund godkände avtalet.

 

Kika in på Furulundskyrkans egna hemsida
Furulunds EFS-förenings
swishkonto: 123 657 1236
plusgirokonto: 60 85 38 - 5

Läs mer på Evangeliska fosterlandsstiftelsens sida EFS riks