Församlingsråd 2024-2025

Svenska kyrkan i Partille består av tre församlingar; Furulund-Öjersjö, Partille och Sävedalens församlingar som tillsammans bildar Partille pastorat. Vart fjärde år väljer vi ledamöter till ett gemensamt kyrkofullmäktige som utser en styrelse, kyrkorådet. Församlingarna har inte något direktvalt beslutande organ, men är ändå delaktiga i beslutsprocesser genom just - församlingsråden.

Församlingarna föreslår och röstar fram förslag på ledamöter till sitt församlingsråd. I Furulunds församlings utses även representanter av EFS. Slutligen beslutar kyrkofullmäktige om vilka ledamöter som ska utgöra församlingsråd. Församlingsråden är verksamma i två-årsperioder.

Församlingsrådet är ett förtroendemannaråd, ett stöd för församlingsherden som leder arbetet i respektive församling. Församlingsråden ska bl.a. ta beslut kring gudstjänstlivet i församlingen i samråd med församlingsherde, präster och musiker. Man utser kyrkvärdar till församlingens kyrkor och beslutar om församlingskollekter. Man ska även besluta om upplåtelse av kyrka och godkänna eventuella ändringar av kyrkorum eller kyrkobyggnad.
Församlingsrådet har yttranderätt innan kyrkofullmäktige tar beslut i frågor som särskilt rör den egna församlingen.

Nomineringsmöten hölls den 29 september för att ta fram förslag till nya församlingsråd 2024-2025.
Kyrkofullmäktige har beslutat om nya ledamöter vid  mötet 2023-10-19.

Församlingsråd 2024-2025 │Furulund-Öjersjö församling

Ebher Sandwing, Rickard Colliander,  Pernilla Pålsson, Andreas lund (ersättare)
från EFS: Britt Olsson, Rebecca Fredriksson, Karin Lund, Per Malmberg, Anders Thorsén.
Församlingsherde Claes Josefsson.

Församlingsråd 2024-2025 │Partille församling

Arne Olsson, Marlene Segerson, Mattias Eek, Barbro Åkesson, Jan Norberg, Eva Roberts, Gunnar Hultman (ersättare), Ann Curry (ersättare).
Församlingsherde Andreas Thalenius

Församlingsråd 2024-2025 │Sävedalens församling

Anna B Hautau, Ulf Kåveryd, Ingvar Gustavsson, Barbro Sandberg, Anders Eriksson, Eva Persson, Marie Claud Kåveryd (ersättare), Sofia Eriksson (ersättare).
Församlingsherde Sofia Eriksson