Foto: Linda Randgard

Församlingsinstruktion för Partille pastorat

Församlingsinstruktionen är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning för Svenska kyrkan i Partille.

Alla församlingar eller pastorat ska enligt kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion (FIN) som utfärdats av domkapitlet. När flera församlingar ingår i ett pastorat har de en gemensam församlingsinstruktion. 

FIN synliggör det lokala sammanhang som Svenska kyrkan i Partille/Partille pastorat är en del av, och ställer frågan hur det påverkar liv och verksamhet.
Delen som heter Pastorala programmet visar på grundsynen i vår grundläggande uppgift; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, och de tre prioriterade områden på riktning framåt. Hur ska vi vara kyrka i vår tid, och på vår plats.

FIN ska revideras regelbundet, och vara ett levande dokument. FIN är också avsedd att användas av biskopen vid sina visitationer och av domkapitlet när det utövar sin tillsyn.

Församlingsinstruktion för Partille pastorat
Utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift 2023-10-11