Jonsereds Schiörlin-orgel

Orgeln i Jonsereds kyrka är en av Sveriges mest intressanta orglar. Den är den minsta och näst äldsta bevarade Schiörlin-orgeln. Orgelhuset är i originalskick och dess luckor har till och med kvar sina smidda gångjärn.

Den byggdes 1783 av Pehr Schiörlin, Linköping

• 1783: Pehr Schiörlin, Linköping, bygger ett orgelpositiv för Engelska församlingen i Göteborg. Deras kyrkbygge blev emellertid fördröjt och Sankt Andrews kyrka vid Hvitfeldsplatsen blev inte klar förrän år 1837. Under tiden använde församlingen en kyrksal i Hallska huset. I avvaktan på den nya kyrkan låg Schiörlins positiv troligen nedpackad.

• 1789: Positivet säljs till Örgryte församling för 1 950 Rd. Rmt. och sätts upp i Örgryte gamla kyrka. Fasaden, som kröns av en engelsk krona, så kallad Malteserkrona, har ljudande pipor. Manualklaveret är placerat på orgelhusets södra gavel och har svarta undertangenter och bruna övertangenter. Registerandragen är placerade i en rad över manualen.

• 1868: I annons i Göteborgs-Posten utbjudes positivet i Örgryte till försäljning. Det anges då innehålla nio stämmor. Disponent William Gibson vid Jonsereds fabriker köper positivet för 625 riksdaler riksmynt och låter sätta upp detta på läktaren i Jonsereds kyrka, där det användes fram till 1927. Vid okänd tidpunkt tas Vox humana (eller Vox virginea) bort.

• 1927: Positivet står tyst kvar på läktaren men ersätts av ett pedalharmonium.

• 1950: Positivet renoveras av Nils Hammarberg, Göteborg. Klaviaturen och delar av mekaniken byts ut. Pedalomfånget utökas till C - c¹ och den gamla bälgen byts mot en ny. I pipverket igenlöds stämslitsar som anbragts på de öppna piporna 1903. Orgeln stäms i normal tonhöjd.

• 1991: Renovering av orgelbyggare Herwin Troje, Göteborg, som bl.a. återställer piporna till det skick de hade under 1700-talet.

Ursprunglig disposition

Manual C-f³ Pedal C-g° (-a°?)
Principal 8', D (fasad) bihängd
Gedackt 8'
Principal 4’, B/D (fasad)
Spetsflöjt 4'
Rörflöjt 4'
Qvinta 3' (eg. 2 2/3')
Oktava 2'
Trumpet 8', B/D
Vox humana (eller Vox virginea) 8', D

Nuvarande disposition

Manual C-f³ Pedal C-c¹
Principal 8', D (fasad) bihängd
Gedackt 8'
Principal 4’, B/D (fasad)
Spetsflöjt 4'
Rörflöjt 4'
Qvinta 3' (eg. 2 2/3')
Oktava 2'
Trumpet 8', B/D

>Artikel i GöteborgsPosten 2020-09-27

Utan undantag blir man gripen av dess klangliga kvalitet, av hur mäktigt ett så litet orgelverk kan klinga och hur väl den kan bära psalmsången. Det finns många större och märkvärdigare orglar i världen att beundra, men kvaliteten, konstfärdigheten och den harmoniska balansen bor sannerligen inte i det stora flertalet. Schiörlin-orgeln i Jonsered har dessa egenskaper.

professor Hans Davidsson