Ett vattenprojekt!

Glada nyheter! Vatten flödar i en av Tanzanias torraste byar!

I flera  år har Öjersjö- och Furulundskyrkan varit engagerade i en liten by i Tanzania, som heter Kidilo. Ett engagemang som nu delas av många i pastoratet. För två år sedan invigdes Iringa stifts vackraste kyrka -”Furulundskyrkan”.

I januari 2014 fick vi besök av prästen Gervas, med fru Huruma, men tre månader efter hemkomsten till Tanzania dog Huruma av malaria.

Huruma och övriga kvinnor fick gå 6-7 km för att hämta smutsigt vatten. Där kläcktes också malariamyggen.

En insamling gjordes. Man har borrat 150 meter och installerat en gammeldags handpump. Idag, i april 2015, kom de glädjande bilderna av vatten som flödar för första gången!

Tidigare fanns ingen kyrka eller församling. Idag tillhör 550 av byns 650 innevånare församlingen. Ett helt samhälle håller på att förvandlas. Tack alla ni som har varit en del i detta! 

/Anders-Petter Sjödin, präst