Ett vattenprojekt!

Glada nyheter! Vatten flödar i en av Tanzanias torraste byar!

I några år har Öjersjö- och Furulundskyrkan varit engagerade i en liten by i Tanzania, som heter Kidilo. Ett engagemang som nu delas av många i pastoratet. För två år sedan invigdes Iringa stifts vackraste kyrka -”Furulundskyrkan”.

I januari 2014 fick vi besök av prästen Gervas, med fru Huruma, men tre månader efter hemkomsten till Tanzania dog Huruma av malaria.

Huruma och övriga kvinnor fick gå 6-7 km för att hämta smutsigt vatten. Där kläcktes också malariamyggen.

En insamling gjordes. Man har borrat 150 meter och installerat en gammeldags handpump. Idag, i april 2015, kom de glädjande bilderna av vatten som flödar för första gången!

För 7 år sedan fanns ingen kyrka eller församling. Idag tillhör 550 av byns 650 innevånare församlingen. Ett helt samhälle håller på att förvandlas. Tack alla ni som har varit en del i detta! 

/Anders-Petter Sjödin, präst