Etiopien

Kirkos församling i Etiopien är vår vänförsamling.

Kirkos församling ligger i Addis Abeba, Etiopien. Den tillhör den starkt växande Mekane Yesos kyrkan, som under många år haft nära kontakt med både EFS och Svenska kyrkan.

Kirkos bildades 1979 och har idag drygt 300 medlemmar. Man firar gudstjänst varje söndag i en lagerlik byggnad som man hyr av de lokala myndigheterna. Drömmen är att få äga kyrkan och den tomtmark som den ligger på.

I de fattiga kvarteren runt kyrkan bedriver man diakoni med speciell inriktning på skolbarnen. Man har ett eftermiddagsfritids där barnen får ett mål mat och hjälp med läxläsning. I ungdoms- och kvinnogrupper hjälper man människor att växa som kristna i tro och handling. Trots många egna behov i Addis har man valt att stödja fyra små församlingar som vuxit upp i det muslimskt dominerade låglandsområdet i Arsi.

Vill du veta mer om Kirkos församling?
Kontakta Mattias Algotson, kyrkoherde
031-340 42 35
mattias.algotson@svenskakyrkan.se