Meny

En dröm som blev sann

Anders-Petter Sjödin, präst i Öjersjökyrkan berättar

Jag hade arbetat som präst i Furulundskyrkan sedan dess invigning 2001. Vi hade just byggt ut den med 120 platser när jag en höstkväll 2009 överraskande fick en tanke: ”Öjersjö”!

Jag hade inte speciellt tänkt på Öjersjö, mer än att det var en vacker plats. Nästa tanke var ”kyrka”. Jag blev lite förvånad. Men i mitt hjärta upplevde jag att Gud ville starta en kyrka i Öjersjö. Morgonen därpå ringde kyrkoherde Lars Hjort och frågade: - ”Skulle du kunna tänka dig att arbeta mot Öjersjö”? Jag svarade omedelbart ”Ja”! Jag droppade visionen hos några personer som genast bekräftade den. En av dem var Gunilla Lokrantz som sedan hon var konfirmand hade bett om en kyrka i Öjersjö.

Vi gjorde en vetenskaplig, statistisk undersökning bland 10 % av hushållen i Öjersjö. En av frågorna var: "Vill du att det startar en kyrka i Öjersjö”. Den absoluta majoriteten svarade ”ja” på den frågan. En följdfråga var: ”Om det startar en kyrka i Öjersjö, vad vill du att vi ska göra”? Många svarade: ”Gör något för barn”!

Amanda Vessby, musikpedagog, startade direkt rytmikgrupper på Kåsjögården. Vi inbjöd till tematiska gudstjänster på Kåsjögården och på golfklubben. Vi startade Alphagrupper i kristen tro. Vi målade om hela Öjersjöhemmet, som ett sätt att betjäna goda krafter i närområdet. Vi gick runt för att hitta en plats. Det såg nästan omöjligt ut. Inga pengar fanns anslagna och marken var dyr eller föremål för andra planer. Många bad och sökte vägar.
Jag sände ut ett brev till alla hushåll i Öjersjö med titeln ”Drömmen om en kyrka” och beskrev den som vacker och vackert belägen och uppmanade folk att drömma med mig.

Så berättade någon om ”Sjöatorp”, en anläggning som drivits av Saronkyrkan, men som i princip saknade verksamhet, förutom scouter och de var mest i skogen mellan Hålsjöarna. I slutet av 2011 mötte vi representanter för Saronkyrkan. Därefter gick allt väldigt snabbt. De boende i området var positiva. Kyrkorådet och ledningen för Partille pastorat var positiva. Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) sponsrade med en halvtidstjänst. En tapper frivilliggrupp bildades.

Den 17 februari 2012 fattade ett 100 % enigt kyrkofullmäktige att köpa Sjöatorp. Den 1 september fick vi nycklarna till det som skulle bli Öjersjökyrkan och kunde samma vecka börja verksamhet. Den 23 september 2012 invigdes kyrkan med 400 gäster närvarande. Längts bort ifrån kom, från våra systerkyrkor i Afrika, biskop Moses Mdegella från Tanzania och Zelem Chernet från Etiopien. Båda uttryckte det unika och profetiska i att en ny kyrka planterats även i Sverige.

Sedan dess har Öjersjökyrkan fortsatt att växa. Många kommer till våra gudstjänster, Till Alpha, kör, till rytmik och olika typer av barnverksamhet. Det har blivit en naturlig samlingsplats där upp emot 700 Öjersjöbor har kommit till Valborgsfirande, nationaldagsfirande och levande julkrubba eller annat.

Öjersjökyrkan ligger på en otroligt vacker plats nära Lilla Hålsjön, med ett torp från 1850, där vi har café, barn- och ungdomsverksamhet. Det är en fridfull plats. Ofta säger folk: ”Det finns en närvaro här”. Vi tror att det är Guds goda närvaro. Det är en plats att tanka skönhet på, en plats för hopp och att drömma drömmar, en plats att möta kärlekens Gud. Vi har ett fantastiskt arbetslag, som jag är så stolt över. Vi har en stor tjänstvillig frivilliggrupp som tjänar på olika sätt.

Nu har vi vuxit ur även Öjersjökyrkan. Framförallt finns det inte plats för alla barn. Det är med stor glädje som det första spadtaget kommer att tas den 7 oktober för ett ombygge, ett utbygge och ett nybygge av Öjersjökyrkan.

Ja, drömmen blev verklighet! Välkommen att dela glädjen med oss!

Anders-Petter Sjödin/präst i Öjersjökyrkan