Biskop Susanne Rappman

Susanne Rappman är Göteborgs stifts första kvinnliga biskop. Hon kommer in i konferensrummet på stiftskansliet -leende och med en förväntansfull blick. Hon känns varm och har ett hjärtligt skratt.

Vad har du för förhoppningar inför din tid som biskop?
-Jag vill bygga relationer, träffa människor och lyssna. Och utifrån det gå vidare.

Hur vill du vara som biskop?
- Jag vill vara en engagerad biskop och jag hoppas kunna bevara min glädje. Jag vill jobba ihop med andra, det får jag energi och glädje av. Jag har stor tillit till mina medarbetare.

Hon är fullt medveten om att biskopsämbetet kommer att kräva en hel del. Hon pekar på bredden både teologiskt och socioekonomiskt.

- Det är en jätteutmaning att hålla ihop detta stora stift.

Susanne Rappman har valt valspråket ”Vår Gud bär sår” som är dubbelbottnat. Gud har både egna sår och bär våra sår. 

- Kyrkan är en brusten gemenskap men som ändå håller ihop.


Text och bild: Maria Lokrantz