Avgifter vid uthyrning

Syftet med uthyrning av våra lokaler är främst att ge möjlighet till samlingar för Svenska kyrkans medlemmar i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Kostnaden är per timma, och minsta debitering är två timmar. Observera att du behöver boka all tid du är i lokalen - även tiden du behöver till att förbereda och ställa iordning. 

Uthyrning kl.8-23, OBS fram till kl.22 på Kåsjögården.
i samband med kyrkliga handlingar såsom dop, konfirmation, vigsel eller begravning: 50 kr/tim.
till medlem i Svenska kyrkan för annan sammankomst: 300 kr/tim.
till förening/organisation vars verksamhet är förenlig med Svenska kyrkans lära och värdegrund: 500 kr/tim.

Övriga avgifter 
Ej återlämnad nyckelbricka/tag: 300 kr
Otillräcklig städning: 350 kr/påbörjad timma
Skadegörelse: i proportion till skadans omfattning 
Larmutryckning vid falsklarm: 1600 kr

Nyckelbricka hämtas och lämnas på församlingsexpeditionen

Observera att förbrukningsmaterial såsom dukar, servetter, ljus, kaffe med mera inte ingår i uthyrningen.

Hyresgäst ska ha fyllt 18 år, och vi förutsätter att vuxna finns närvarande med barn/ungdomar i lokalerna.

Partille samt Sävedalens församlingshem:
Ljudanläggning samt projektor (HDMI/VGA-anslutning) finns i stora salen. Dock inte lånedator eller adaptrar för bild.