Foto: Magnus Aronson

Barnkyrka/Söndagsskola

I samband med vissa gudstjänster finns det möjlighet för barnen att gå på Barnkyrka, en egen stund i förssamlingssalen tillsammans med en ledare.

Barn är alltid välkomna på gudstjänst. Det finns en barnhörna i kyrkorummet, där man kan rita och leka i lugn och ro. I samband med vissa gudstjänster finns det möjlighet för barnen att gå på Barnkyrka, en egen stund i förssamlingssalen tillsammans med en ledare. Barnen får ta del av söndagens tema på ett kreativt och lättillgängligt sätt. Barnkyrkan annonseras i nyhetsbrevet. 

Verksamheten kräver ingen anmälan.

All verksamhet sker på svenska.

Viktigt att tänka på:
För att Svenska kyrkan ska kunna finnas här i Paris och bedriva verksamhet är det viktigt att vi är många medlemmar.

Medlemsavgift kan du betala till någon av oss som arbetar i kyrkan. 

För mer information: paris@svenskakyrkan.se