Söndag 26 maj kl 15 Temagudstjänst

Barnkören framför dopmusikalen Festen och efteråt grillar vi hamburgare. Denna söndag tar vi också farväl av Per och Mia Gyllenör som vikarierat i församlingen under våren.