Saliga samtal med Ulrika Kyaga

Söndagen den 8 mars, kommer modeforskaren Ulrika Kyaga att föreläsa om modets historia till kyrkkaffet, ca kl 12.30

På internationella kvinnodagen ger modeforskaren Ulrika Kyaga en historisk resumé över modets uppkomst i Paris och hur det traditionellt sett som ett typiskt kvinnligt fenomen.